Årsmelding VinoGastro 2007 - fra interimsstyret.

Stiftelsesmøte.
Fredag 23.februar 2007 ble det holdt stiftelsesmøte for en ny vinklubb. Den var da foreløpig navnløs. Forslaget om stiftelse av en slik klubb var kommet fra Den Norske Klubben.
Det kom 45 personer. Servering var litt vin og snacks.

Interimsstyre.
Følgende 5 ble spurt om å være med og danne et interimsstyre:
Hans Svedbergh, Ivar Lein, Arthur Skar, Tutti Jacobsen og Kari Nygaard Portell.  Disse svarte positivt på henvendelsen.

Styremøter.
Det første styremøte ble holdt 1.mars, 2007.
På dette møtet konstituerte styret seg, Hans Svedbergh som leder.
Vinklubbens navn ble: VinoGastro (vin og gastronomi).
Det ble laget vedtekter, bestemt kontingent for medlemskap og program for perioden fram til 30.oktober 2007 da årsmøte skal avholdes.

Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter og 4 medlemsmøter.

Aktiviteter
Det ble lagt opp til aktiviteter, både som medlemsmøter i Klubbens lokaler og turer, dagsturer og turer av noe lengre varighet.

Tirsdag. 27.mars fikk VinoGastro besøk av Bodega Moralia fra Moral de Calatrava. De hadde med vin og mat fra La Mancha.

En planlagt dagstur til Bocopa, bodega i Petrer, ble avlyst pga for liten deltakelse.
En Weekendtur til Almagro i perioden er gjennomført.

Pr. 25. september har VinoGastro 106 medlemmer.
Regnskapsperioden avsluttes 30. oktober 2008.

Det skal velges styre for neste periode og det skal velges revisor.
Valgkomité: Kari Jensen, Hans Petter Hansen og Gudmund Gravermoen.

Interimsstyret i VinoGastro
Tilbake                                   Hjem