Årsmelding 2008

Club VinoGastro
En aktivitetsgruppe, stiftet 23. februar 2007, tilknyttet Den Norske Klubben Costa Blanca.


Etter årsmøtet i oktober 2007 har klubben hatt dette styret, Hans Svedbergh, leder/kasserer, Kari N.Portell nestleder/sekretær, Anne Kristiansen og Unni Skaarud, styremedlem/lotterier og Gunnar Lund, styremedlem og motivator.

Club VinoGastros ordinære driftsår er fra 1. Oktober foregående år og frem til og med 30. September, inneværende år.  Formålsparagrafen lyder ” Fremme drikke- og matkultur gjennom informasjon og felles aktiviteter blant medlemmene”.  For å oppfylle dette formålet har styret i den ordinære driftsperioden gjennomført 6 styremøter for planlegging av temaer for 5 medlemsmøter og de derpå følgende 5 dagsturene.

Temaene på møtene har vært alt fra spanske juleforberedelser og tradisjoner, via Iberico-skinke, sherry og brandy fra Jerez, mandler og sjokolade, fisk og tapas variadas. Det har blitt delt ut smaksprøver både i fast og flytende form. Hvert tema er blitt belyst gjennom korte foredrag.
Deretter har de gjennomførte dagsturene fulgt opp temaene gjennom målsetningen: ”Bli kjent med din nabokommune” og de mattradisjonene disse har. Både medlemsmøtene og dagsturene har blitt godt mottatt og til tider ”overfylt”.

Som følge av den ”korte” vintersesongen og at en del av medlemmene faktisk er her på kysten hele eller deler av sommeren laget Club VinoGastro et ”Oversomringsprogram” som et tilbud til disse. Programmet hadde som mål ”å se litt mer av kysten vår” og det ble båttur til Tabarca i syd og to hyggelige togturer, en til Alicante og en til Denia.
Økonomien i Club VinoGastro er svært god, mest som følge av de populære og svært dyktig gjennomførte lotteriene.  Lotteriinntektene har netto tilført VinoGastro 1353 Euro. Dette resulterte i at det på et ”stort” medlemsmøte i våres spontant ble vedtatt å donere 1000 Euro til Den Norske Klubbens møbelprosjekt.

Regnskapet, for i dette tilfelle den utvidede regnskapsperioden, fra 23. Februar 2007, som var stiftelsesdatoen og frem til driftsårets slutt 30.september 2008, viser et overskudd på 957 Euro, som i sin helhet er godskrevet egenkapitalen. 700 euro er pr i dag plassert på Sparekonto.

Ved utgangen av driftsåret hadde klubben 215 medlemmer. Det har gjennom året vært en jevn tilstrømning av nye medlemmer.
Aktivitets- og økonomibudsjett speiler en forventet aktivitet på samme nivå som den foregående periode.
Takk for et aktivt år!

Alfaz del Pi, 30/09/2008
Styret i ClubVinoGastro
(Sign)
Tilbake                                   Hjem