Club VinoGastro
En aktivitetsgruppe, stiftet 23. februar 2007, tilknyttet Den Norske Klubben Costa Blanca.

Etter årsmøtet i oktober 2010 har klubben hatt dette styret, Hans Svedbergh, leder og første mikrofonfører, Elisabeth Nilsen, medlemsregister og kasserer, Bjørn Væthe, annen mikrofonfører, muntrasjonsråd og webkoordinator. Anita Haugen, styremedlem og lotterier og Gunnar Hestnes varamedlem og motivator.  Kari N. Portell som gikk ut av styret, har sammen med Unni Skaarud, i hele 2011 vært med i støttegruppen for gjennomføring av medlemsmøter.

Club VinoGastros ordinære driftsår er fra 1. Oktober foregående år og frem til og med 30. September, inneværende år.  Formålsparagrafen lyder ” Fremme drikke- og matkultur gjennom informasjon og felles aktiviteter blant medlemmene”.  For å oppfylle dette formålet har styret i den ordinære driftsperioden gjennomført 9 styremøter for planlegging av temaer for 9 medlemsmøter og de derpå følgende 7 dagsturene, samt turen til La Mancha og Almagro, samt et meget ønsket oversomringsprogram, som dessverre ble delvis avlyst i år.

Temaene på møtene har vært alt fra norsk/spanske juleforberedelser og tradisjoner, via kjøtt fra to og firbente vesener, oliven og oljen, mandler og sjokolade, fisk og havets rariteter. Hvert tema er blitt belyst gjennom korte foredrag. Det har blitt delt ut smaksprøver både i fast og flytende form, slik at ”matopplevelsen” er blitt total.

Deretter er det blitt gjennomført dagsturer. Temaene fra medlemsmøtene er fulgt opp sammen med målsetningen: ”Bli kjent med din nabokommune”, samt et helhjertet forsøk på å oppdage de mattradisjonene disse kommunene har å by på. Medlemsmøtene har blitt godt mottatt og har til tider ”sprengt” klubblokalenes kapasitet.

Økonomien i Club VinoGastro er svært god, mest som følge av de populære og svært dyktig gjennomførte lotteriene.  Lotteriinntektene har alene netto tilført VinoGastro mer enn € 2.600  totusensekshundre. Dette resulterte i at det på et ”stort” medlemsmøte den 20. September i.å., spontant ble vedtatt å donere € 2.000 som et ekstra driftstilskudd til Den Norske Klubben. I tillegg har klubbturene både i 2010 og 2011 vært så populære at det også har resultert i et overskudd. Medlemsmøtene vedtok i 2010 å støtte 40 årsjubileet med € 1.500,- og i løpet av vinteren vedtok medlemsmøtet å støtte de fattige og trengende arbeiderne fra Sør-Amerika som bor i Callossa, med € 1.000,- til matvarer. Styret har også gjennom året fremskaffet fordelaktige tilbud fra bodegaer på vinkjøp for medlemmene, et tilbud som etter bestillingslistene å dømme har blitt svært godt mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at regnskapspraksis i fjor ble endret fra brutto føring av aktivitetsregnskapene til netto føring. Dette er gjort for å ikke unødig å ”blåse” opp tallene i regnskapet - ”det er jo resultatene som teller”. Regnskapet viser et overskudd på € 920,-, som i sin helhet er godskrevet egenkapitalen.  Alle avsetninger, årets og tidligere års overskudd er pr i dag plassert på Sparekonto.

Ved utgangen av driftsåret hadde klubben 363 medlemmer. Medlemmer som ikke fornyer sitt medlemskap innen 31/12/2011 vil bli strøket.

Aktivitets- og økonomibudsjett gjenspeiler samme ambisjonsnivå som fjoråret.

Takk for et svært aktivt og hyggelig år og vi håper alle sammen vil fornye sitt medlemskap og verve ytterlige medlemmer, både til VinoGastro og DNKCB! Nye opplevelser venter.
Alfaz del Pi, 30/09/2011
Styret i ClubVinoGastro
(Sign)
Tilbake                           Hjem