Tilbake                                   Hjem


Club VinoGastro
Tilknyttet Den Norske Klubben Costa Blanca

Årsregnskap pr 30.09. 2008
(Regnskapsperiode, 23.02. 2007 til 30.09.2008, alle tall i hele Euro)
__________________________________________________________________________________

Resultatregnskap

Inntekter

Medlemskontingenter:                                             855
Lotteri-inntekter:                                                   2.256
Reiseaktiviteter/overskudd:                                    374
Provisjoner:                                                              97
Andre inntekter/renter:                                             2

Sum inntekter                                                                                                   3.584


Utgifter

Leie av klubblokaler:                                                300
Medlemsmøter:                                                         97
Lotteri-utgifter/premier:                                           903
Reiseaktiviteter/underskudd:                                  242
Gave til DNKCB-møbler:                                     1.000
Andre utgifter/”kontor”:                                           85

Sum utgifter                                                                                                       2.627

Overskudd/(underskudd)                                                                                 957

Balansen pr 30/09/2008

Eiendeler                                                        Gjeld/egenkapital

Kassebeholdning                 237                      Egenkapital                                      957
Brukskonto Bancaja              20
Sparekonto Bancaja            700

Sum Eiendeler                    957                    Sum Gjeld/Egenkapital                  957


Alfaz del Pi, 30/09/2008
Styret i ClubVinoGastro

StyrelederRevisor
     (Sign)   (Sign)